Privacy Statement Social Capital

Als sociaal bedrijf vinden wij het belangrijk dat we niet alleen op een correcte manier omgaan met de arbeidsmarkt, maar ook met jouw persoonlijke gegevens. Vandaar dat we, naar aanleiding van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), deze privacyverklaring hebben geschreven. Hiermee krijg je een goed beeld van welke gegevens wij van jou gebruiken, beveiligen en eventueel opslaan.

  1. Wie zijn we

   Wij zijn Social Capital! Een fris en jong bedrijf dat zich richt op het creëren van betaalde banen voor mensen met een zichtbare en zichtbare arbeidsbeperking. Social Capital B.V. is officieel gevestigd op de korte poten 5, 2511 EB, ’s Gravenhage.

   Neem gerust contact met ons op mocht je vragen hebben over het gebruik van je persoonsgegevens, via: privacy@socialcapital.nl of gebruik de gangbare contactkanalen zoals vermeld op de website.

  2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

   Wij verzamelen persoonsgegevens van:

   a. Bezoekers en gebruikers van de website  

   Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De informatie verwerken we: 

   • Met jouw toestemming
   • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren. 

   b. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp’ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen 

   Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie. De informatie verwerken we;

   • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
   • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
   • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
   • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt)

   c. Zakelijke relaties

   We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De informatie verwerken we;

   • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
   • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
   • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
   • Op grond van jouw toestemming

  3. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

   Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

   • Je onze websites bezoekt  
   • Jouw gegevens invult of achterlaat op onze website
   • Je je inschrijft op één van onze locaties; of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

   En als wij dit niet direct van u hebben gekregen;

   • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie contactpersonen
   • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
   • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacy statement.

  4. Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen 

   Social Capital kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

   • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Social Capital diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
   • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
   • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
   • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij op jouw verzoek gegevens verstrekken of die ons op jouw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
   • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of, op jouw verzoek, gegevens delen in verband met dataportabiliteit
   • Pensioenfonds, indien van toepassing
   • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

   En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 

   Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

  5. Je rechten 

   Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor;

   • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
   • Rectificatie van je persoonsgegevens
   • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
   • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
   • Overdracht van je gegevens. 

   In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit  moeten kunnen vaststellen.

   Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

   Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Social Capital.

   Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

   • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt
   • Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst, maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen. 
    
   Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging.

  6. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

   Heb je vragen dan kun gebruik maken van de feedback knop op de website of Tempo-Team NL app, contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website, of te vinden via de hulp en feedback optie in de Mijn Tempo-Team of via contact (bovenaan de website). Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en zo nodig onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

   Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Social Capital, neem dan contact op met jouw contactpersoon. Of neem schriftelijk contact met ons op via Social Capital B.V., Korte Poten 5, 2511 EB, ‘s Gravenhage.  

   Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail: privacy@socialcapital.nl.

   Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

   Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed u verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken u dit te melden per mail: privacy@socialcapital.nl 

  7. Beveiliging

   Social Capital doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. 
    
   Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Social Capital met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
    
   Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

  8. Wijzigingen

   Social Capital kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2020. 
    
  9. Meer informatie

   d. Bezoekers en gebruikers van de website

   Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
    
   Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
   Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. 
    
   Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

   Social Capital maakt gebruik van cookies en we statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring. 
    
   Zodra je gegevens aan ons verstrekt door het invullen van een formulier of het doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt.   Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om;

   • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken als je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
   • Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
   • Je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn 
   • Om je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
   • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn

   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
   Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring. 
    
   e. Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp’ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers of deelnemers van onze klanten

   Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning, personeels- en salarisadministratie. 
    
   Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
   We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. 
    
   We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen, indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af. 
    
   Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving;

   • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
   • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
   • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
   • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
   • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
   • Pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.

   Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd. 
    
   Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd). 

   Op het moment dat je voor Social Capital kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt; • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever: • Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning). 
    
   Social Capital legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.     
    
   Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
   Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie. Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

   • (Correct en duidelijk) Met je te communiceren
   • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers.
   • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn
   • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
   • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk.
   • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid- en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend als je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt
   • Je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen
   • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
   • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn
   • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
   • Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen
   • Jouw loopbaan te begeleiden en je te helpen bij outplacement
   • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
   • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
   • Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.
   • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot; identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
   De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Dat betekent:
   • Kandidaten (indien je (nog) niet voor Social Capital hebt gewerkt); Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Social Capital hebt gewerkt.  
   • Indien je voor Social Capital werkt/hebt gewerkt; Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Social Capital.  
    
   f. Zakelijke relaties
   We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 
    
   Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

   • Naam en contactgegevens
   • Functie
   • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
   • Gegevens om een goede zakelijk relatie met je kunnen onderhouden
   • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten. 
    
   Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
   Wij verzamelen jouw gegevens om;

   • De overeenkomst met u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
   • Met jou te kunnen communiceren
   • Een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om
   • Jouw aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
   • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich hiervoor hebt aangemeld (opt-in)
   • Om te kunnen factureren
   • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen
   • Om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen
   • Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken)
   • Jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten
   • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of jou beter van dienst te kunnen zijn
   • Onze dienstverlening te verbeteren. 
    
   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

   De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

ZOEKTERM.